Wytwórnia betonu

Oferujemy:
– mieszanki betonowe wszystkich klas
– podsypki cementowe
– stabilizację
– zaprawę murarską
– beton konstrukcyjny
– beton wodoszczelny
– beton drogowy
– beton posadzkowy (z włóknem stalowym i polipropylenowym)

Zapewniamy transport na miejsce budowy i układanie pompą.
Klient otrzymuje świadectwa zgodności i jakości, wytwarzane pod pełnym nadzorem Centralnego laboratorium Betonów Cemex Polska.

Clipboard01
IMG_0118
Clipboard01bliczwk