Gazeta

W roku 2000 firma Stehcemp po raz pierwszy wydała miesięcznik Echo Powiatu. Przedsiębiorstwo poszerzyło swoją działalność o drukowanie i kolportaż czasopism.

Gazeta jest wydawana w pierwszych dniach każdego miesiąca. Czasopismo nie skupia się na newsach ze względu na to że jest to miesięcznik, lecz zajmuje się najważniejszymi wydarzeniami z terenu powiatu o tematyce polityczno-społeczno- kulturalnym.